Hartelijk welkom bij Fanfare ORANJE

Een andere opening van onze website dan normaal.

Ook voor ORANJE heeft het corona-virus gevolgen.
Het was een tijdlang niet toegestaan om onze wekelijkse repetities te houden en een aantal geplande optredens konden niet doorgaan.

Inmiddels zijn we na de vakantie weer voorzichtig gestart met repeteren. In onze repetitieruimte in 't Omnium, kunnen we met voldoende tussenruimte weer samen muziek maken.

Voor ons doel om nog enkele buitenconcertjes te geven kregen we geen toestemming, helaas.

Het Survento-festival (14 nov.) in Surhuisterveen lijkt wel door te gaan, en daar zijn we nu druk voor aan het repeteren.
Verder hopen we ons rond de Kerst weer te laten horen en zien in Dokkum.

Ook onze jaarlijkse rondgang langs onze donateurs doen we dit jaar anders. We bezorgen onze donateurs een brief met daarin het verzoek hun jaarlijkse donatie via de bank over te maken.

We hopen dat wij en U vrij blijven van een tweede golf van het corona-virus.

Muziekver. OranjeV

foto Bolwerk Dokkum

Muzikaal bolwerk

De oprichtingsdatum van de Chr. Muziekver. Oranje is 2 juli 1896 zodat Oranje en de stad Dokkum dit jaar (2020) 124 jaar met elkaar zijn verbonden.
Oranje is trots op haar prachtige stad en heeft in dat perspectief in het verleden haar jubileumCD (1996) de titel meegegeven "100 jaar muzikaal bolwerk". In het verlengde daarvan willen we nog steeds, maar ook in de toekomst, een "muzikaal bolwerk" zijn voor Dokkum en haar wijde omgeving.

EERSTVOLGENDE
ACTIVITEIT:

x
Survento-festival
14 nov 2020

Surhuisterveen

Kijk ook op:

OUD PAPIER
2020

Muziekkorpsen Dokkum
vanaf 8.00 uur !!
11 jan.
25juli
8 febr.
22 aug.

7 mrt.

19 sept.
4 april
17 okt.
2 mei
14 nov
30 mei
12 dec.
27 juni
 

TERUGBLIK

Op de jaarvergadering van 2020 is unaniem voorgesteld om de interimperiode van dirigent Siemen Hoekstra om te zetten naar een vast dirigentschap. Deze vraag is positief beantwoord door Siemen. Zowel dirigent als vereniging zien uit naar een goede muzikale samenwerking.
Federatie 2020 Al weer een jaar voorbij en dus ook weer deelname aan het Van Wieren en Vellinga Muziekfestival.
Ook dit jaar weer de solisten in samenwerking met "West" en in de muziekschool te Dokkum.
Het festival traditioneel met de korpsen van "Oost" in Anjum in De Dobbe. Oranje speelde dit jaar o.l.v interim dirigent Siemen Hoekstra. Een goed optreden! Oranje verdiende de Koraalprijs, de beker was voor Anjum.

Kerst 2019 heeft Oranje weer bij diverse kerstactiviteiten gespeeld. Dit jaar ook weer een aantal optredens in kleine(re) groepen.
Bij de ouderenkerstmiddag in de Grote Kerk zorgde een groepje voor de begeleiding van de samenzang. Bij Joris Kerstboom op de kerstmarkt werden kerstliederen gespeeld, terwijl een andere groep van Oranje speelde op de kerstmarkt (in Dickensstijl).
Ook heeft een groepje nog een kerstgroet gebracht bij ons ere-lid Age Nicolai in de Waadwente.
Als volledig orkest hebben we weer voor de begeleiding gezorgd bij de Volkskerstzang. Dit voor de laatste keer o.l.v. Andries de Haan.
Op 1e kerstdag speelde Oranje in de dienst in De Herberg.
Voorafgaand in de vroege ochtend speelden een aantal blazers nog mee bij de rondgang door Dokkum bij de traditionele Kerstochtendzang.

De laatste activiteiten voor de vakantie waren twee wijkconcertjes en muziek bij de "Open dag" van de Scouting. Bij de Scouting was ook nog de mogelijkheid voor de aanwezigen om een blaas-instrument te proberen. (Verrassend resultaat in een kwartier).

De wijkconcertjes hebben we gegeven op de Beukenlaan en op De Brokmmui. De laatste bij slecht weer. Met als uitwijk de oprit met overkapping en garage van ons lid Willem Wittermans.
Ondanks de regen waren er toch een redelijk aantal buurtgenoten aanwezig om naar Oranje te luisteren.
Druk pinksterweekend voor (een deel van) Oranje

Op zondag 1e pinksterdag speelde een koperensemble van Oranje in de Bonifatiuskapel.
De groep verzorgde de begeleiding van de traditionele Pinksterdienst van "De Raad van Kerken" in de Kapel.
Bijzonderheid was dat er werd gepeeld in het decor van de musical "Titus".
Op maandag 2e pinksterdag speelde een groep muzikanten van Oranje bij de stempelpost van de Fietselfstedentocht in Dokkum. Bij harde wind, maar droog weer, hebben we de fietsers voorzien van wat extra energie om weer verder te gaan. Twee oranjeleden fietsten de tocht en konden dus ook niet mee spelen. (Rein Halbersma en Teade Hietkamp)

zaterdag 18 mei 2019: Rommelmarkt
Al vroeg op de zaterdagmorgen werd de Bargemerk ingericht met kramen om de ingebrachte waar aan de man te brengen. Al snel waren de echte "strúners" er bij om voor hun enkele spullen binnen te halen.
Het weer was zo mooi en de temparatuur zo hoog dat onze blauwe jasjes voor velen te warm waren om te dragen.
In verschillende samenstellingen werd er afwisselnd gezorgd voor een muzikale noot.
Na de sluiting zaten er naast de klinkende munt ook nog wat ritselgeld in het geldbakje.
(Een impressie)

zaterdag 13 april 2019: Voorjaarsconcert
Het concert heeft plaats gevonden in De Fontein. Medewerking werd verleend door het jeugdorkest van Opus3, met o.a. leerlingen van Oranje en het popkoor uit De Westereen. Dit koor onder leiding van onze voorzitter Rika Feringa gaf een zeer enthausiast en sfeervol optreden. Het Jeugdkorps van Opus 3 staat onder leiding van Piet v.d. Heide.
 
Klaas Nutma nog steeds in onze gedachten
           
Iets te vragen of te melden ?
Ons e-mailadres is oranjedokkum@hotmail.com
 
 
 
Webdesign: R.S.Hellingwerf
versie 19 september 2020
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bsp;

 

 

 

 


opslaan | opslaan als | herlaad | info sluiten